تحصیلات تکمیلی دکتری پژوهش محور

تعداد بازدید:۲۰۲

برگزاری دوره های دکترای پژوهش محور در رشته های:

 • مهندسی صنایع
 • مهندسی مکانیک
 • مهندسی محیط زیست 


تدوین و برگزاری دوره های کارشناسی ارشد در رشته های مختلف با همکاری دانشگاه های همکار در حوزه های:

 • مهندسی صنایع
 • مهندسی مکانیک
 •  مهندسی محیط زیست
 • مهندسی متالورژی
 • مهندسی اتوماسیون
 • مهندسی فناوری اطلاعات
 • مهندسی خلاء
   

 نمونه دوره های برگزار شده با همکاری دانشگاه های غیر انتفایی و علمی کاربردی: 

 • مهندسی مالی
 • مهندسی متالورژی
 • هواپیمای بدون سرنشین
 • دوره فناوری ارشد در حوزه نفت و ....

 

تلفن:  ۶۶۰۷۵۲۳۶-021