گروه پژوهشی اتوماسیون

تعداد بازدید:۱۳۹

زمینه های کاری:
    حوزه کنترل توربین
    حوزه تست توربین
    حوزه کنترل ریلی


برخی از سوابق و تجربیات
 

  • طراحی و ساخت تست توربوشفت LTC4B
  • طراحی و ساخت تست توربوشفت T55
  • طراحی و ساخت تست توربوشفت PT6T
  • طراحی و ساخت تست توربوشفت T400
  • طراحی و ساخت تست توربوشفت C20
  • تدوین دانش فنی و راه اندازی سیستم های برق و کنترل قطار توربوترن
  • ارائه طرح سیستم کنترل مدرن برای واگن های مسافری
  • طراحی سیستم کنترل لغزش لوکوموتیو


تلفن: ۶۶۰۷۵۶۱۹-۰۲۱