گروه های پژوهشی

تعداد بازدید:۱۸۱

گروه های پژوهشی پژوهشکده توسعه تکنولوژی در زمینه های فنی و مهندسی به شرح زیر فعالیت دارند:

برای آشنایی با فعالیتهای گروه های پژوهشی روی عناوین کلیک نمایید.
گروه پژوهشی مکانیک
گروه پژوهشی صنایع
گروه پژوهشی متالورژی
قطب علمی اندازه گیری دقیق ابعادی